Pārvaldība

Lai klienta interneta mārketinga aktivitātes būtu rezultatīvas, svarīga ir kvalitatīva un daudzpusīga pārvaldība, kā arī procesu caurskatāmība. Pastāvīga klienta mārketinga kanālu pārraudzība un operatīva reakcija ikdienas situācijās ir preču zīme uzticamam pakalpojuma sniedzējam – interneta mārketinga ekspertam.

Uzturēšana

Klienta interneta mārketinga kanāli tiks regulāri uzraudzīti, nodrošinot pastāvīgu darbību un profesionālu tehnisko atbalstu. Tos būs iespējams pilnveidot atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām, pielāgot daudzveidīgus risinājumus un veikt nepieciešamos atjauninājumus. Uzticot resursu uzturēšanu kompetentiem speciālistiem, iespējams nodrošināt nemainīgi augstu interneta lietotāju interesi un parūpēties par resursa atpazīstamību.

Klientu serviss

Pastāvīgi mainīgajā interneta vidē no svara nereti ir katra minūte. Operatīvi un zinoši servisa speciālisti parūpēsies par ātru un vienkāršu satura papildināšanu, kā arī tūlītēju izmaiņu vai uzlabojumu veikšanu. Servisa procedūrās ir izslēgti IT vai citi tehniski sarežģījumi, tādējādi ļaujot bez kavēšanās aktualizēt klientam vajadzīgo informāciju un atrisināt jebkāda veida problēmsituācijas.

Statistikas

Lai pārliecinātos par to, ka izvēlētie risinājumi ir efektīvi, kā arī izstrādātu ilgtspējīgu mārketinga stratēģiju nākotnei, vienlīdz būtiska ir rezultātu novērtēšana un analīze. Niansētas atskaites ļaus gūt padziļinātu priekšstatu par klientu interesēm un paradumiem, veikt nepieciešamās korekcijas un apkopot informāciju darbības pilnveidei.