Domēnu reģistrācijas jaunumi

Autors: Jānis Āboltiņš


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa (NIC) maija vidū rīkoja ikgadējo „.LV” reģistratoru tikšanos, kurā informēja reģistratorus par tendencēm domēnu reģistrēšanā, jaunāko statistiku un likumdošanas izmaiņu ieviešanu.

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa (NIC) maija vidū rīkoja ikgadējo „.LV” reģistratoru tikšanos, kurā informēja reģistratorus par tendencēm domēnu reģistrēšanā, jaunāko statistiku un likumdošanas izmaiņu ieviešanu.

„Katra lieliska ideja ir pelnījusi savu mājas lapu, un tā sākas ar domēna vārdu!” raksta NIC sociālajos tīklos. Šim ieteikumam ik dienas seko desmitiem Latvijas uzņēmēju. Šā gada pirmajā ceturksnī vidēji reģistrēti 95 domēna vārdi dienā, bet atjaunoti 32. Dzēsti vidēji tiek 17 domēna vārdi dienā. Kopējais “.LV” reģistrēto domēnu skaits pārsniedz 121 tūkstoti.

Latvijā par 1,9% ir pieaudzis .EU domēna vārdu reģistrāciju skaits, un Latvija kļuvusi par trešo progesējošāko .EU domēna vārdu reģistrētāju valsti. Redzams, ka Latvijas uzņēmēji arvien augstāk vērtē interneta mārketinga kanālus. Reklāmas tendences internetā apliecina Latvijas uzņēmēju interesi par eksportu - mājas lapas tiek veidotas vairākās valodās, uzņēmumi tūlīt pēc lapas izstrādes reklamējas ārzemēs. Kādreiz bija teiciens:„Ja Tevis nav “Zaļajās lapās”, Tevis nav vispār.” Tagad var teikt: „Ja Tev nav savas mājas lapas, Tevis nav vispār.”

Interneta vietne pirmkārt jau nepieciešama, lai pastāstītu par sevi visiem „Google” lietotājiem. Tāpat arī interneta reklāmas iespējas ir nesalīdzināmi plašākas par tradicionālajiem medijiem. Internets pieder daudz augstākai svara kategorijai gan auditorijas sasniedzamības, gan mērķēšanas ziņā. Piemēram, viens no Latvijas ražotājiem pašlaik reklamē savu produkciju kopā 14 Arābu pussalas un Āfrikas valstīs. Viņš piegādā vērtīgus koksnes izstrādājumus uz tuksnesi. Mājas lapa un interneta iespējas ļauj sasniegt mērķauditoriju ikvienā pasaules vietā.

Arvien biežāk tiek izmantoti domēna reģistratūru pakalpojumi. Reģistratūru domēnu tirgus daļa Latvijā ir 32%. No tiem 53% apguvušas ārvalstu reģistratūras, bet mazā puse pieder Latvijas interneta vietņu uzturētājiem.

Sanāksmē reģistratūras tika informētas arī par kārtību, kā Valsts ieņēmumu dienests (VID) pildīs jaunos nosacījumus par domēnu atslēgšanu, kuri stājās spēkā šogad. Jaunie noteikumi palīdzēs novērst visatļautību, kāda dažreiz bija vērojama interneta vidē, kuru ir diezgan grūti pieskatīt. Tagad VID ir tiesības pārtraukt domēna darbību, ja tā īpašnieki būs pieķerti kādās nelikumībās. Tas ļaus novērst, piemēram, situācijas, kad uzņēmuma darbība ir apturēta, vadītāju sauc pie atbildības par pārkāpumiem, bet uzņēmuma internetveikals turpina pieņemt pasūtījumus vai pat iekasēt naudu par tiem. VID var aizliegt arī domēna vārda nodošanu citam īpašniekam, ja līdzšinējais ir izdarījis kādus pārkāpumus,

Likums paredz, ka VID ir tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, ja nodokļu maksātājs:

  • tīmekļa vietni izmanto nereģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai;
  • nerezidents (ārvalsts komersants) tīmekļa vietni izmanto Latvijas ekonomiskajā vidē un nav reģistrējis pastāvīgo pārstāvniecību, vai nav komercreģistrā reģistrējis filiāli;
  • tīmekļa vietnē veic saimniecisko darbību un tā nav reģistrēta kā struktūrvienība;
  • nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.1pantu, ja tīmekļa vietne ir struktūrvienība likuma 1. panta 24. punkta izpratnē.

Reizi mēnesī NIC saņems no VID sarakstu ar domēna vārdiem, kuru lietotājiem plānots veikt nodokļu revīzijas auditu. NIC šo informāciju saņems vēl pirms to uzzina attiecīgais nodokļu maksātājs. Norādītajiem domēna vārdiem NIC uzliks lietotāju tiesības maiņas liegumu. Gadījumā, ja domēna vārda lietotājs vai nomnieks lieguma laikā vēlēsies izmainīt domēna vārda lietotāju, NIC par to informēs VID. Savukārt VID izvērtēs tā rīcībā esošo informāciju un septiņu darba dienu laikā pieņems lēmumu liegt vai atļaut lietošanas tiesību nodošanu, par to informējot gan NIC, gan domēna vārda lietotāju.