Kas ir web dizainers un kāpēc to ir vērts zināt?


Ikdienā mēs aizvien biežāk izmantojam ar internetu sasaistītas elektroniskās ierīces un medijus, piemēram, Google meklētāju, sociālos tīklus, tiešsaistes biroja programmatūru, kā arī dažādas viedierīču aplikācijas. Šos internetā bāzētos risinājumus lietojam arvien plašākam vajadzību lokam, tāpēc viedtālruņa vai datora baterijas nosēšanos nereti pielīdzinām briesmīgam notikumam, kas atslēdz mūs ne tikai no virtuālās, bet šobrīd jau arī no reālās pasaules.

Šī nemanāmi uzbūvētā paralēlā pasaule ieskauj mūs un jau pašsaprotami palīdz risināt ikdienas uzdevumus. Bet, kas ir tie cilvēki, kuri piedalījušies tās būvēšanā? Lielu artavu ir snieguši web dizaineri jeb interneta vai tīmekļa dizaineri. Jūs jau zināt, cik komfortabli un nemanāmi ir, piemēram, lieliska dizaina apavi – tos kājās nejūt, taču iešana ar tiem ir patīkama. Tāpat ir arī ar labu web dizainu – Jūs to neievērojat, taču tas atbalsta Jūs ceļā uz noteikta mērķa sasniegšanu. Dizainam nevajadzētu būt pašmērķim.

Kas ir web dizainers un kāpēc to ir vērts zināt?

Kāda atšķirība visiem citiem dizainiem no web dizaina?

Kas ir web dizains?

Ja, piemēram, industriālais dizains ir reālas dabas objektu dizaina veidošana ar nolūku tos ražot rūpnieciski (transporta līdzekļi, mēbeles, trauki, sadzīves priekšmeti u.c.), bet print dizains ir drukājamu materiālu (afišas, bukleti, grāmatas, iepakojumi u. c.) dizainēšana, tad web dizains ir saistīts ar programmatūras produktu radīšanu elektroniskajai videi. Šī iemesla dēļ web dizainerim – digitālajam athitektam – kvalitatīva darba veikšanai ir nepieciešamas zināšanas par attiecīgo vidi, materiāliem un apstākļiem, kuriem viņš konkrēto izstrādājumu dizainē.

Kas ir web dizainers?

Visbiežāk web dizaineri strādā ar interneta mājaslapu un aplikāciju izveidi. Jēdziens „mājaslapa” ir ļoti ietilpīgs, un mājaslapas ir tik dažādas, ka zināšanas, kas nepieciešams, lai tās izveidotu, ir ļoti apjomīgas. Ir jāorientējas ierīču īpatnībās (ekrāna izmēri, funkcionalitāte), jāzina mērķauditorija (kas ir klients), tās uzvedība, uztvere, potenciālie lietošanas scenāriji, izmantojamās tehnoloģijas, dizaina īpatnības, grafiskais dizains un citi aspekti.

Un tā ir tikai daļa no zināšanām, kas nepieciešamas. Spēja izprast biznesa nozari, konkrētu produktu, biznesa modeli, lietotāja psiholoģiju, kā arī kulturālus un sociālus aspektus tikai uzlabo galaprodukta kvalitāti un atbilstību pasūtījumam. Industrijā ir arī tādas specialitātes kā web stratēģi un lietotāja pieredzes (UX) speciālisti, bet bieži šīs kompetences nosedz web dizaineris, ja vien viņš nav mākslinieks ar nelielu pieredzi „mājaslapu zīmēšanā”.

Kas ir web dizainers un kāpēc to ir vērts zināt?

Protams, web dizainerim nav obligāti jābūt ekspertam visos jautājumos, taču zināt, kurā jomā meklēt padziļinātas atbildes, ir svarīgi. Ir izplatīts priekšstats, ka web dizaineris ir mākslinieks, kuram nekas daudz vairāk par stilīgiem web dizaina trendiem nav jāzina, taču, papētot web dizaineru darba pienākumus citur pasaulē, var redzēt, ka saraksts ir garš un tajā ietilpst arī eksaktās prasmes – spēja programmēt (HTML, CSS, JavaScript), dokumentēt, kā arī spēja strādāt ar klientiem. Šis raksturojums no sākuma var šķists neatbilstošs izpratnei par dizaineri kā cilvēku ar garu šalli un krāsu paleti rokā.

Reizēm uzņēmējs mājaslapas izveidi uztic māksliniekam vai drukas materiālu maketētājam. Tā ir laba doma, ja vien šie speciālisti ir gatavi ņemt vērā mājaslapas dizaina principus. Kādēļ? Jo, piemēram, responsīva dizaina izveide atšķiras no fiksētas formas drukas maketa izveides, un web dizains ir praktiskums ar mākslas piedevu, nevis māksla ar opcionālu praktiskuma piedevu.

Tad kādēļ zināt par web dizainu ir svarīgi?

Kamēr Jūs esat interneta lietotājs, nav pat būtiski saprast, kas un kā ir veidots un kā tas strādā. Tas kļūst būtiski tad, ja vēlaties ko būvēt pats. Piemēram, ja Jūsu biznesā ir nepieciešama mājaslapa, e-veikals, aplikācija vai, jo īpaši tad, ja bizness pilnībā ir bāzēts uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti ar interneta starpniecību. 

Šīs zināšanas palīdzēs atrast atbilstošos web dizainerus vai izstrādātājus noteiktā uzdevuma veikšanai, kā arī ļaus apskatīt Jūsu biznesa ideju profesionāli, ņemot vērā interneta kontekstu, tā specifiku un likumus. Bieži uzņēmēji internetā grib spēlēt pēc noteikumiem, kuri internetā vienkārši nedarbojas. Tā ir demokrātiska vide, kurā dominēt ar finanšu līdzekļiem ir dārgi. Internetā ir jābūt ātram, precīzam, interesantam un izdevīgam. Jebkuram ir iespēja kļūt par interneta zvaigzni, bet tai pat laikā konkurence ir milzīga.

Šīs zināšanas palīdzēs saprast, ko sagaidīt no web dizaina speciālista un pēc kādiem principiem ar viņu strādāt. Web dizaineris palīdzēs Jūsu idejām piešķirt formu, attīstīt un daļēji vai pilnībā arī realizēt tās praktiski.

Ja Jūs vēlaties uzbūvēt ēku, Jums visdrīzāk ir nepieciešams kāds, kurš formalizēs Jūsu vīziju un prasības modelī vai prototipā. Tas parasti ir arhitekts, kurš pārzina vairākas disciplīnas vai vismaz orientējas tajās. Web dizaineris tāpat kā arhitekts darbojas ar zināmu uzstādījumu par to, kāds ir nepieciešamais galarezultāts, un tad, izmatojot pieejamos resursus un ierobežotos apstākļus, atrod optimālo risinājumu. Tā ir sava veida elementu kombinēšana, lai iegūtu labāko vēlamo formu no tā, kas ir pieejams, tādā laikā, kāds atvēlēts jeb tā ir optimāla rezultāta iegūšana, risinot atbilstošo problēmu limitētos apstākļos.

Web dizainerim jābūt ne tikai zinošam, bet arī atbildīgam. Web dizainā nav būvinspekcijas, un netiek pārbaudīta mājaslapas atbilstība normatīvajiem aktiem (izņemot valsts iestāžu mājaslapas), taču, ja tā būtu, tad atklātos daudz mājaslapu ar durvīm, kas veras uz nepareizo pusi. Internetā nepārbaudīti un nepareizi izveidoti risinājumi var, piemēram, nest zaudējumus biznesam vai sabojāt reputāciju, nejauši izvietojot ne tās fotogrāfijas kādā sociālajā tīklā. Jāsaka, ka arī web dizaineri tāpat kā citu profesiju pārstāvji atšķiras ar pieredzes bagāžu un mēdz arī kļūdīties. Tā sekas var būt vājš galarezultāts, bet tam par pamatu var būt arī neefektīva savstarpējā sadarbība. Lai nu kā, dizains kļūst labāks, mācoties no kļūdām.

Ko varat prasīt un sagaidīt no web dizainera?

Kas ir web dizainers un kāpēc to ir vērts zināt?

Dizaineri var būt vairāk mākslinieciski, tehniski vai uz mārketingu orientēti, un visas jomas pārzināt tāpat nav iespējams, taču šādās lietas Jums noteikti vajadzētu sagaidīt:

 • Mārketinga konsultācija, kas saistīta ar Jūsu sfēras praksi internetā;
 • Saturiskā konsultācija vismaz pamata līmenī, jo saturs būtībā ir tas, kam tiek veidota mājaslapa, un tas arī veido mājaslapas vizuālo tēlu;
 • Mājaslapas uzbūves jeb informācijas arhitektūra (kādas sadaļas, informācijas sadalījums, nosaukumi utt.);
 • Konsultācija par atrodamību internetā (SEO, SEM), jo tas ir jāiestrādā jau pašā mājaslapas pamatā – saturā un kodā;
 • Vizuālais, estētiskais risinājums;
 • Tehnoloģiskā konsultācija vismaz pamata līmenī (dizaineru idejas mēdz būt nevis nerealizējamas, bet nepiemērotas konkrētajai situācijai);
 • Lietojamības un labās prakses konsultācija, kas balstīta uz reāliem pētījumiem;
 • Ir ļoti vērtīgi, ja dizaineris apskata mājaslapu ne tikai kā atsevišķu veidojumu datora ekrānā, bet gan kā elementu kopējā procesā, kuram “iet cauri” mājaslapas apmeklētājs jeb klients. Kāpēc un kā viņš tur nonāk, ko meklē, kā atrod, ko dara tālāk un kādas izjūtas, to darot, rodas. Moderni to sauc par lietotāja pieredzi jeb User Experience (UX);
 • Projekta vadība un koordinācija, ja vien nav piesaistīts atsevišķs projektu vadītājs (web dizaineri šo procesa daļu lieliski veic arī paši).

Ieguvumi, izmantojot profesionālu web dizaineri

 • Tiek domāts par Jūsu biznesa mērķi, sabalansējot to pareizās proporcijās ar visu pārējo;
 • Tiek domāts par Jūsu atrodamību internetā;
 • Tiek domāts par lietotāju;
 • Relatīvi ātrs galarezultāts – nav daudz iesaistīto personu;
 • Konsistents galarezultāts – mājaslapa vai kāds cits interneta risinājums izskatās un funkcionē kā vienots veselums, ar vienu rokrakstu;
 • Dizainerim visdrīzāk interesēs vizuālais noformējums, kas savukārt ir nozīmīgs uzņēmuma vizuālā tēla/identitātes veidošanā un stiprināšanā

Iespējamie mīnusi

 • Bieži mākslinieciski orientēti dizaineri pārmērīgi un nevajadzīgi uzsver dekoratīvo jeb vizuālo aspektu;
 • Iespējams, nav tik profesionālas tehnoloģiskās konsultācijas un risinājumi;
 • Iespējams, nav pati labākā optimizācija meklētājservisiem (SEO);
 • Iespējams, nav pats labākais tekstu rakstītājs (copywriting).

Vai arī Jūs varat būt web dizainers?

Vai arī Jūs varat būt web dizainers? Jā, varat. Bet, vai tas ir nepieciešams? Par lieliskiem web dizaineriem bieži kļūst programmētāji. Tāpat arī mākslinieki. Pārsvarā gan tas notiek tādēļ, ka saskarsme ar mājaslapu izveidi ir daļa no ikdienas. Web dizainera ādā tāpat sanāk būt arī tiem uzņēmējiem/vadītājiem, kuri cenšas mājaslapas izveidot paši ar t.s. web bilderiem. Ja ir kaut daļējas nepieciešamās zināšanas un veiksme, tad var izveidot arī ko profesionālu, bet visbiežāk mājas lapu sagataves negarantē visu, kas nepieciešams, lai izveidotu kvalitatīvu mājaslapu. Visbiežāk tomēr uzrodas lietas, kuras no malas nav redzamas (piemēram, optimizācija Googlei, ielādes ātrums), vai patiesībā mājaslapas izveide izrādās sarežģītāk nekā izskatās. Protams, tas ir arī laika ieguldījums, kas diemžēl bieži neatmaksājas.

Kādēļ labāk orientēties web dizainā, taču necensties to studēt līdz pašam galam? Pirmkārt, ietilpstošo disciplīnu pamatpakete ir pietiekami apjomīga, lai to iemācītos, piemēram, viena gada laikā. Otrkārt, ja to nedarīsiet ikdienā, Jūs vienmēr būsiet vismaz soli atpakaļ no tiem, kas to praktizē katru dienu. Vislabākais variants ir apspriest idejas ar web dizaineri tāpat, kā to dara ar arhitektu, projektējot ēku.

Noslēguma domas

Web dizainers palīdzēs Jūsu biznesam internetā, uzlabos klientu patiku, paaugstinās pasūtījumus, uzlabos tēlu un pats galvenais – tas rezultēsies ar labākiem finanšu rādītājiem, ja vien būsiet investējuši atbilstošā risinājumā. 

Gribu piebilst, ka neesmu aizmirsis par profesionāliem programmētājiem, māksliniekiem, stratēģiem, analītiķiem, SEO un citiem speciālistiem, bez kuriem web dizainera darbu nebūtu iespējams realizēt vai padarīt to par interneta zvaigzni.